Hỗ trợ trực tuyến

  • Cường: 0919270705

    Cường

    Email: lgcuong.lai@gmail.com

THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ ĐƠN GIÁ KHUYẾN MÃI BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG
Máy in Laser cũ 
HP 
Canon 
Brother 
Xerox 
2.000.000 đ    1 tháng  còn hàng 
Linh kiện PC cũ 
Mainboard 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
700.000 đ    1 tháng  còn hàng 
450.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
500.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
550.000 đ    1 tháng  còn hàng 
550.000 đ    1 tháng  còn hàng 
500.000 đ    1 năm  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
450.000 đ  Số lượng 5 -20k/1cái  1 tháng  còn hàng 
420.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
500.000 đ    1 tháng  còn hàng 
550.000 đ    1 tháng  còn hàng 
900.000 đ    1 tháng  còn hàng 
650.000 đ    1 tháng  còn hàng 
500.000 đ    1 tháng  còn hàng 
420.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
420.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
400.000 đ    1 tháng  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
200.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
200.000 đ  Số lượng 3 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
450.000 đ       
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
200.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
Ram 
170.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
60.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 tháng  còn hàng 
420.000 đ    09/2017  còn hàng 
70.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
30.000 đ    1 tháng  còn hàng 
180.000 đ  số lượng 05 -5/1cái  1 tháng  còn hàng 
900.000 đ    1 tháng  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
150.000 đ    1 tháng  còn hàng 
Card màn hình 
250.000 đ    1 tháng  còn hàng 
150.000 đ    1 tháng  còn hàng 
650.000 đ    1 tháng  còn hàng 
400.000 đ    1 tháng  còn hàng 
400.000 đ    1 tháng  còn hàng 
300.000 đ    1 tháng  còn hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
600.000 đ    1 tháng  còn hàng 
220.000 đ    1 tháng  còn hàng 
250.000 đ    1 tháng  còn hàng 
1.750.000 đ    09/2020  còn hàng 
450.000 đ    1 tháng  còn hàng 
400.000 đ    1 tháng  còn hàng 
HDD 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
240.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
520.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
500.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
130.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
140.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
70.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
70.000 đ  số lượng 05 -10/1cái  1 tháng  còn hàng 
720.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
250.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
500.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
680.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
850.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
1.000.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
130.000 đ  số lượng 05 -10/1cái  1 tháng  còn hàng 
130.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
CPU 
60.000 đ    1 năm  còn hàng 
60.000 đ    1 năm  còn hàng 
70.000 đ    1 năm  còn hàng 
90.000 đ    1 năm  còn hàng 
1.850.000 đ    2019  còn hàng 
100.000 đ    1 năm  còn hàng 
800.000 đ    1 tháng  còn hàng 
1.100.000 đ    1 năm  còn hàng 
1.500.000 đ    1 năm  còn hàng 
30.000 đ    1 năm  còn hàng 
35.000 đ    1 năm  còn hàng 
40.000 đ    1 năm  còn hàng 
50.000 đ    1 năm  còn hàng 
20.000 đ    1 năm  còn hàng 
700.000 đ    1 năm  còn hàng 
SSD 
1.000.000 đ    08/2018  còn hàng 
Ổ đĩa quang 
70.000 đ  số lượng 05 -10/1cái  1 tháng  còn 05 
100.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
70.000 đ  số lượng 05 -10/1cái  1 tháng  còn 02 
100.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
Màn hình 
650.000 đ    1 tháng  còn hàng 
750.000 đ    1 tháng  còn hàng 
700.000 đ    1 tháng  còn hàng 
1.150.000 đ    1 tháng  còn hàng 
700.000 đ    1 tháng  còn hàng 
1.400.000 đ    1 tháng  còn hàng 
650.000 đ    1 tháng  còn hàng 
250.000 đ    1 tháng  còn hàng 
650.000 đ    1 tháng  còn hàng 
Case 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
220.000 đ    1 tháng  còn hàng 
220.000 đ    1 tháng  còn hàng 
220.000 đ    1 tháng  còn hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
Nguồn 
40.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 tháng  còn hàng 
50.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 tháng  còn hàng 
300.000 đ  Số lượng 5 -20k/1cái  1 tháng  còn hàng 
Linh kiện gắn ngoài 
130.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 năm  Còn hàng 
400.000 đ    1 năm  còn hàng 
350.000 đ    1 năm  còn hàng 
220.000 đ    1 năm  còn hàng 
230.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 năm  còn hàng 
700.000 đ    1 năm  còn hàng 
650.000 đ    1 năm  còn hàng 
190.000 đ    1 năm  còn hàng 
170.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 năm  còn hàng 
160.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 năm  còn hàng 
190.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 năm  Còn hàng 
420.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 năm  còn hàng 
140.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 năm  còn hàng 
80.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 năm  còn hàng 
40.000 đ    3 tháng  còn hàng 
40.000 đ    3 tháng  còn hàng 
90.000 đ    1 năm  còn hàng 
130.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 năm  còn hàng 
100.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 năm  còn hàng 
140.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái  1 năm  còn hàng 
90.000 đ    1 năm  còn hàng 
250.000 đ    1 năm  còn hàng 
350.000 đ    1 năm  còn hàng 
55.000 đ  SL -5k/1  1 năm  còn hàng 
150.000 đ  SL -5k/1  1 năm  còn hàng 
250.000 đ  SL -5k/1  1 năm  còn hàng 
40.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 tháng  còn hàng 
180.000 đ  SL -5k/1  1 năm  còn hàng 
Fan 
35.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 tháng  còn hàng 
35.000 đ  Số lượng 5 -5k/1cái   1 tháng  còn hàng 
Linh kiện laptop 
Ram 
100.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
200.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
900.000 đ    2020  còn hàng 
HDD 
400.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
350.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
900.000 đ    1 tháng  còn hàng 
400.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
450.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái   1 tháng  còn hàng 
600.000 đ  Số lượng 5 -10k/1cái  1 tháng  còn hàng 
270.000 đ    1 tháng  còn hàng 
250.000 đ    1 tháng  còn hàng 
CPU 
Máy bộ cũ 
Laptop 
Máy bàn 

"Quái vật" Samsung Galaxy View lộ cấu hình

Theo thông tin được tiết lộ, Galaxy View sở hữu màn hình lớn đi kèm với độ phân giải FullHD và mật độ điểm ảnh đạt...

Chi tiết >>

Chỉ còn 2 ngày cơ hội “tậu” dế Ram 3Gb, chip 8 lõi giá 3,2 triệu.

20/11 sẽ là ngày cuối cùng khách hàng có cơ hội sở hữu hàng loạt siêu phẩm Ram 2Gb, Ram 3Gb chip 8 nhân với vô vàn tính năng...

Chi tiết >>

top