Hỗ trợ trực tuyến

  • Cường: 0919270705

    Cường

    Email: lgcuong.lai@gmail.com

THIẾT BỊ VÀ MÔ TẢ ĐƠN GIÁ KHUYẾN MÃI BẢO HÀNH TÌNH TRẠNG
MÁY BỘ MỚI 
LAPTOP MỚI 
LINH KIỆN LAPTOP MỚI 
LINH KIỆN PC MỚI 
QUẠT TẢN NHIỆT 
80.000 đ    3 tháng   
55.000 đ    test  Còn hàng 
70.000 đ    1 tuần  còn hàng 
CASE 
180.000 đ    7 ngày  hết hàng 
200.000 đ      hết hàng 
340.000 đ    test  Còn hàng 
570.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
200.000 đ    test  Còn hàng 
BOX HDD 
150.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
180.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
SSD 
850.000 đ    36 tháng  Còn hàng 
580.000 đ    36 tháng  Hết hàng 
490.000 đ    36 tháng  Còn hàng 
PHỤ KIỆN GẮN NGOÀI MỚI 
CHIA USB 
60.000 đ    3 tháng  còn hàng 
55.000 đ  SL -5k/1  1 năm  còn hàng 
THIẾT BỊ LƯU TRỮ 
165.000 đ    12 tháng  còn hàng 
DÂY CÁP CÁC LOẠI 
95.000 đ    7 ngày  còn hàng 
TAY CẦM GAME 
85.000 đ    1 tuần  còn hàng 
THIẾT BỊ MẠNG 
360.000 đ    6 tháng  còn hàng 
480.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
250.000 đ    12 tháng  còn hàng 
KEYBOARD 
120.000 đ    12 tháng  còn hàng 
250.000 đ    12 tháng  còn hàng 
650.000 đ    12 tháng  còn hàng 
275.000 đ    12 tháng  còn hàng 
195.000 đ    12 tháng  Hết hàng 
400.000 đ    12 tháng  Hết hàng 
180.000 đ    12 tháng  Hết hàng 
150.000 đ    12 tháng  còn hàng 
120.000 đ    6 tháng  Còn hàng 
230.000 đ    1 năm  còn hàng 
700.000 đ    1 năm  Hết hàng 
650.000 đ    1 năm  còn hàng 
190.000 đ    1 năm  Hết hàng 
420.000 đ    1 năm  còn hàng 
140.000 đ    1 năm  còn hàng 
350.000 đ    1 năm  còn hàng 
MOUSE 
80.000 đ    6 tháng  Hết hàng 
80.000 đ    1 năm  còn hàng 
130.000 đ    1 năm  Hết hàng 
90.000 đ    6 tháng  Hết hàng 
210.000 đ    6 tháng  Còn hàng 
150.000 đ    6 tháng  Còn hàng 
400.000 đ    1 năm  còn hàng 
350.000 đ    1 năm  còn hàng 
220.000 đ    1 năm  Hết hàng 
170.000 đ    1 năm  Hết hàng 
160.000 đ    1 năm  còn hàng 
HEADPHONE 
110.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
160.000 đ    7 ngày  Hết hàng 
155.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
250.000 đ    1 năm  còn hàng 
LOA 
270.000 đ    3 tháng  còn hàng 
180.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
150.000 đ    3 tháng  còn hàng 
140.000 đ    3 tháng  còn hàng 
140.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
150.000 đ    3 tháng  còn hàng 
250.000 đ    1 năm  Hết hàng 
MÁY IN CŨ 
XEROX 
2.000.000 đ    1 tháng  còn hàng 
Samsung 
HP 
2.900.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
1.200.000 đ    1 tháng  còn hàng 
MÁY BỘ CŨ 
Dell 
2.000.000 đ    3 tháng  hết hàng 
1.900.000 đ    3 tháng  còn hàng 
2.400.000 đ    3 tháng  còn hàng 
3.850.000 đ    3 tháng  còn hàng 
2.100.000 đ    3 Tháng  Còn hàng 
HP 
2.000.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
2.900.000 đ    3 tháng  hết hàng 
1.100.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
5.500.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
1.400.000 đ    3 tháng  hết hàng 
1.200.000 đ    3 tháng  hết hàng 
1.100.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
ASUS 
2.100.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
LAPTOP CŨ 
Dell 
4.500.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
8.000.000 đ    3 Tháng  Hết hàng 
4.800.000 đ    3 Tháng  Hết hàng 
3.500.000 đ    3 tháng  còn hàng 
HP 
4.000.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
5.500.000 đ    3 tháng  hết hàng 
4.200.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
4.200.000 đ    3 Tháng  Hết hàng 
6.000.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
4.000.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
Fujitsu 
4.000.000 đ    3 tháng  hết hàng 
HP Compag 
Lenovo 
3.200.000 đ    3 tháng  còn hàng 
4.000.000 đ    3 tháng  còn hàng 
Acer 
1.800.000 đ    3 Tháng  Còn hàng 
ASUS 
6.500.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
4.500.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
4.800.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
Sony VaiO 
5.500.000 đ    3 tháng  Còn hàng 
Toshiba 
4.000.000 đ    3 tháng  Hết hàng 
SAMSUNG 
5.000.000 đ    3 tháng  còn hàng 
LINH KIỆN LAPTOP CŨ 
Ram 
60.000 đ    1 tháng  còn hàng 
140.000 đ    1 tháng  còn hàng 
150.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
750.000 đ    2020  còn hàng 
HDD 
200.000 đ    1 tháng  hết hàng 
250.000 đ    1 tháng  còn hàng 
350.000 đ    1 tháng  còn hàng 
500.000 đ    1 tháng  còn hàng 
LINH KIỆN PC CŨ 
MAINBOARD 
1.100.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
400.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
1.300.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
500.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
500.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
500.000 đ    1 tháng  còn hàng 
500.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
350.000 đ    1 tháng  còn hàng 
CARD MÀN HÌNH 
950.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
200.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
950.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
900.000 đ    04/2022  Hết hàng 
2.450.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
200.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
250.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
200.000 đ    1 tháng  hết hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
200.000 đ    1 tháng  hết hàng 
RAM 
600.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
115.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
130.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
350.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
320.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
40.000 đ    1 tháng  còn hàng 
115.000 đ    1 tháng  còn hàng 
280.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
280.000 đ    1 tháng  còn hàng 
700.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
HDD 
80.000 đ    1 tháng  hết hàng 
130.000 đ    1 tháng  còn hàng 
200.000 đ    1 tháng  còn hàng 
220.000 đ    1 tháng  còn hàng 
300.000 đ    1 tháng  còn hàng 
650.000 đ    1 tháng  hết hàng 
900.000 đ    1 tháng  còn hàng 
MÀN HÌNH 
700.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
3.200.000 đ    1 tháng  còn hàng 
1.050.000 đ    1 tháng  Hết hàng 
ĐĨA QUANG 
50.000 đ    1 tháng  còn hàng 
70.000 đ    1 tháng  còn hàng 
SSD 
300.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
NGUỒN 
40.000 đ    1 tháng  còn hàng 
50.000 đ    1 tháng  còn hàng 
600.000 đ    1 Tháng  hết hàng 
350.000 đ    1 Tháng  hết hàng 
400.000 đ    1 Tháng  Còn hàng 
900.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
550.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
180.000 đ    1 tháng  còn hàng 
200.000 đ    1 tháng  còn hàng 
600.000 đ    1 Tháng  Hết hàng 
250.000 đ    1 tháng  hết hàng 
CHIP 
3.400.000 đ    1 năm  Còn hàng 
3.500.000 đ    1 năm  Còn hàng 
150.000 đ    1 năm  còn hàng 
700.000 đ    1 năm  Hết hàng 
650.000 đ    1 năm  Còn hàng 
170.000 đ    1 năm  còn hàng 
180.000 đ    1 năm  Hết hàng 
200.000 đ    1 năm  Hết hàng 
450.000 đ    1 năm  Hết hàng 
200.000 đ    1 năm  còn hàng 
FAN TẢN NHIỆT CŨ 
20.000 đ    1 tuần  còn hàng 
20.000 đ    1 tuần  còn hàng 
KEYBOARD CŨ 
40.000 đ    1 tháng  còn hàng 
MOUSE CŨ 
PHỤ KIỆN GẮN NGOÀI CŨ 

"Quái vật" Samsung Galaxy View lộ cấu hình

Theo thông tin được tiết lộ, Galaxy View sở hữu màn hình lớn đi kèm với độ phân giải FullHD và mật độ điểm ảnh đạt...

Chi tiết >>

Chỉ còn 2 ngày cơ hội “tậu” dế Ram 3Gb, chip 8 lõi giá 3,2 triệu.

20/11 sẽ là ngày cuối cùng khách hàng có cơ hội sở hữu hàng loạt siêu phẩm Ram 2Gb, Ram 3Gb chip 8 nhân với vô vàn tính năng...

Chi tiết >>

top