Hỗ trợ trực tuyến

  • Cường: 0919270705

    Cường

    Email: lgcuong.lai@gmail.com

ASUS 945 socket 775

Bảo hành:1 tháng

Tình trạng:2nd

Giá:230.000 vnđ

Lượt xem:534

Đặt mua

P5B-VM

các CPU hỗ trợ cho bo mạch chủ này có trong bảng thống kê dưới đây

    Click here to search other motherboards.
CPU Liên quan đến PCB Liên quan đến BIOS chú ý
Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) ALL 0804GO  
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) ALL 0804GO  
Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) ALL 0804GO  
Celeron D 325J (2.53 GHz, 533 FSB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 326(2.53 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 326(2.53 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 330J (2.66 GHz, 533 FSB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 331(2.66 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 335J (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 336 (2.80 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 340J (2.93 GHz, 533 FSB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 341 (2.93 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 341 (2.93 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 345J (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 346 (3.06 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 346 (3.06 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T ALL 0207GO  
Celeron D 351 (3.2 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 352 (65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 352 (revC1,65nm,3.20 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 355 (3.33 GHz, 533 FSB, L2:256KB, rev E0, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 355 (3.33 GHz, 533 FSB, L2:256KB, revG1, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 356 (65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 356 (revB1, 65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 356 (revC1,65nm,3.33 GHz, 533 FSB, L2:512KB, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 360 (65nm,3.46 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron D 365 (65nm,3.60 GHz, 533 FSB, L2:512KB, revD0, LGA775) ALL 0207GO  
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) ALL 1001GO  
Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) ALL 1001GO  
Celeron Dual Core E1500(revM0,2.2GHz,800 FSB,L2: 512K) ALL 1001GO  
Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) ALL 0504GO  
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) ALL 0613GO  
Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) ALL 0901GO  
Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) ALL 0804GO  
Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) ALL 0901GO  
Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) ALL 1001GO  
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) ALL 0207GO  
Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) ALL 0405GO  
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) ALL 0207GO  
Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) ALL 0405GO  
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 0207GO  
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 0207GO  
Core 2 Extreme QX6700(revB3,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB) ALL 0405GO  
Core 2 Extreme X6800(2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,revB2) ALL 0207GO  
Core 2 Quad Q6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) ALL 0602GO  
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) ALL 0405GO  
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 0901GO  
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 0901GO  
P4-3.20F GHz (EM64T) ALL 0207GO  
P4-3.40F GHz (EM64T) ALL 0207GO  
P4-3.40GHz(FSB800, revR0) ALL 0207GO  
P4-3.60F GHz (EM64T) ALL 0207GO  
P4-3.80F GHz (EM64T) ALL 0207GO  
P4-3.80GHz(FSB800, revR0) ALL 0207GO  
P4-505/505J (2.66 GHz) (533 FSB)(E0,D0) ALL 0207GO  
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T)(E0,D0) ALL 0207GO  
P4-506 (2.66 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) ALL 0207GO  
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB, EM64T, revG) ALL 0207GO  
P4-511 (2.8 GHz) (533 FSB,revE0, EM64T) ALL 0207GO  
P4-515 (2.93 GHz) (533 FSB)(E0,D0) ALL 0207GO  
P4-516 (2.93 GHz) (533 FSB, EM64T)(D0,E0) ALL 0207GO  
P4-516 (2.93 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) ALL 0207GO  
P4-519K (3.06 GHz) (533 FSB, EM64T, revG1) ALL 0207GO  
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (D0) ALL 0207GO  
P4-520/520J (2.8E GHz) (800 FSB) (E0) ALL 0207GO  
P4-521 (2.8GHz, 800 FSB,HT, L2 1MB)(D0,E0) ALL 0207GO  
P4-524 (3.06GHz, 533 FSB,HT, L2 1M, revG1) ALL 0207GO  
P4-530/530J (3E GHz) (800 FSB) (D0,E0) ALL 0207GO  
P4-531 (3GHz, 800 FSB, L2 1MB)(D0,E0) ALL 0207GO  
P4-540/540J (3.2E GHz) (800 FSB) (E0,D0) ALL 0207GO  
P4-541 (3.2GHz, 800 FSB, L2 1MB)(E0,D0) ALL 0207GO  
P4-550/550J (3.4E GHz) (800 FSB) (D0.E0) ALL 0207GO  
P4-551 (3.4GHz, 800 FSB, L2 1MB,D0,E0) ALL 0207GO  
P4-560/560J (3.6 GHz) (800 FSB) (DO,E0) ALL 0207GO  
P4-561 (3.6GHz, 800 FSB, L2 1MB) ALL 0207GO  
P4-570J (3.8 GHz) (800 FSB) (D0,E0) ALL 0207GO  
P4-571 (3.8GHz, 800 FSB, L2 1MB V E0) ALL 0207GO  
P4-630 (3.0E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) ALL 0207GO  
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) ALL 0207GO  
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1) ALL 0207GO  
P4-631 (65nm,3.0GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) ALL 0207GO  
P4-640 (3.2E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) ALL 0207GO  
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) ALL 0207GO  
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1) ALL 0207GO  
P4-641 (65nm,3.2GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) ALL 0207GO  
P4-650 (3.4E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) ALL 0207GO  
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) ALL 0207GO  
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1) ALL 0207GO  
P4-651 (65nm,3.4GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) ALL 0207GO  
P4-660 (3.6E GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT) ALL 0207GO  
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revB1) ALL 0207GO  
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revC1) ALL 0207GO  
P4-661 (65nm,3.6GHz, 800 FSB, L2:2MB, revD0) ALL 0207GO  
P4-662 (3.6 GHz, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0) ALL 0207GO  
P4-670 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB,N0) ALL 0207GO  
P4-672 (3.8 GHz, 800 FSB, L2:2MB, revR0) ALL 0207GO  
Pentium D 805 (2.66 GHz, 533 FSB, revB0) ALL 0207GO  
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revA0) ALL 0207GO  
Pentium D 820 (2.8 GHz, 800 FSB, revB0) ALL 0207GO  
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0) ALL 0207GO  
Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revB0) ALL 0207GO  
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revA0) ALL 0207GO  
Pentium D 840 (3.2 GHz, 800 FSB, revB0) ALL 0207GO  
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) ALL 0207GO  
Pentium D 915(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0,without VT function) ALL 0405GO  
Pentium D 920(2.8GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) ALL 0207GO  
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) ALL 0207GO  
Pentium D 925(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) ALL 0405GO  
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) ALL 0207GO  
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) ALL 0207GO  
Pentium D 935(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, 95W, revD0) ALL 0405GO  
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) ALL 0207GO  
Pentium D 940(3.2GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) ALL 0207GO  
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1, without VT function) ALL 0207GO  
Pentium D 945(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0, without VT function) ALL 0207GO  
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) ALL 0207GO  
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) ALL 0207GO  
Pentium D 950(3.4GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) ALL 0405GO  
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) ALL 0207GO  
Pentium D 960(3.6GHz, 800 FSB, L2 4MB, revD0) ALL 0207GO  
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) ALL 0706GO  
Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL 0901GO  
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) ALL 0706GO  
Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL 0901GO  
Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL 0901GO  
Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL 1001GO  
Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0) ALL 1001GO

"Quái vật" Samsung Galaxy View lộ cấu hình

Theo thông tin được tiết lộ, Galaxy View sở hữu màn hình lớn đi kèm với độ phân giải FullHD và mật độ điểm ảnh đạt...

Chi tiết >>

Chỉ còn 2 ngày cơ hội “tậu” dế Ram 3Gb, chip 8 lõi giá 3,2 triệu.

20/11 sẽ là ngày cuối cùng khách hàng có cơ hội sở hữu hàng loạt siêu phẩm Ram 2Gb, Ram 3Gb chip 8 nhân với vô vàn tính năng...

Chi tiết >>

top