Hỗ trợ trực tuyến

 • Cường: 0919270705

  Cường

  Email: lgcuong.lai@gmail.com

ASUS G41 DDR2 socket 775

Bảo hành:1 tháng

Tình trạng:2nd

Giá:350.000 vnđ

Lượt xem:1781

Đặt mua
 • P5QPL-AM

  The following table shows the supported CPUs for this motherboard

      Click here to search other motherboards.
  CPU Validated since PCB Validated since BIOS Note
  Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0201GO  
  Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0201GO  
  Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 1.00G 0201GO  
  Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K) 1.00G 0201GO  
  Celeron Dual Core E1400 (revM0,2.0GHz, 800 FSB, L2: 512K) 1.00G 0201GO  
  Celeron Dual Core E3200(revR0,2.4GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.03G 0314GO  
  Celeron Dual Core E3300(revR0,2.5GHz,800 FSB,L2: 1M) 1.03G 0314GO  
  Celeron Dual Core E3400(revR0,2.6GHz,800 FSB,L2: 1M) ALL 0416GO  
  Core 2 Duo E4300 (1.8GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.L2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E4400 (2.0GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E4500 (2.2GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E4600 (2.4GHz,800FSB,L2:2MB,65W,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E4700 (2.6GHz,800FSB,L2:2MB,revG0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6300 (1.86GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6320 (1.86GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.B2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6400 (2.13GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.L2) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6540 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6550 (2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6750 (2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E6850 (3.00GHz,1333FSB,L2:4MB,rev.G0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E7200(2.53GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E7300(2.66GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E7500(2.93GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E7600(3.06GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0) 1.03G 0308GO  
  Core 2 Duo E8190(2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Extreme QX6850(revG0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Extreme QX9650 (rev.C1,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Extreme QX9650(revC0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X6MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q8200 (rev.M1,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q8200S (rev.R0,2.33GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q8300 (rev.R0,2.50GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q8400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.03G 0308GO  
  Core 2 Quad Q8400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:4MB,4 cores) 1.03G 0308GO  
  Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M0,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.M1,4 cores) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9400 (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9400S (rev.R0,2.66GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9450 (2.66GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9500 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.R0) ALL 0317GO  
  Core 2 Quad Q9505(rev.R0,2.83GHz,1333FSB,L2:6MB) 1.03G 0314GO  
  Core 2 Quad Q9550(2.83GHz,1333FSB,L2:12MB,rev.C1) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9550(rev.C0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9550(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9550S(rev.E0,2.83GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0201GO  
  Core 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2140(1.6GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2140(1.6GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2160(1.8GHz, 800FSB, L2 1MB,L2) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2160(1.8GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2200(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E2210(2.2GHz,800FSB,L2 1MB,R0) ALL 0317GO  
  Pentium Dual Core E2220(2.4GHz,800FSB,L2 1MB,M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E5000 (3.4GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0414GO  
  Pentium Dual Core E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E5200(2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.03G 0310GO  
  Pentium Dual Core E5300 (2.60GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.03G 0310GO  
  Pentium Dual Core E5400 (2.70GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.00G 0201GO  
  Pentium Dual Core E5500 (2.8GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0414GO  
  Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0414GO  
  Pentium Dual Core E6300 (2.8GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.03G 0308GO  
  Pentium Dual Core E6500 (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.03G 0314GO  
  Pentium Dual Core E6500K (2.93GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) 1.03G 0312GO  
  Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0317GO  
  Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0414GO  
  Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL 0414GO

"Quái vật" Samsung Galaxy View lộ cấu hình

Theo thông tin được tiết lộ, Galaxy View sở hữu màn hình lớn đi kèm với độ phân giải FullHD và mật độ điểm ảnh đạt...

Chi tiết >>

Chỉ còn 2 ngày cơ hội “tậu” dế Ram 3Gb, chip 8 lõi giá 3,2 triệu.

20/11 sẽ là ngày cuối cùng khách hàng có cơ hội sở hữu hàng loạt siêu phẩm Ram 2Gb, Ram 3Gb chip 8 nhân với vô vàn tính năng...

Chi tiết >>

top